top of page

The Young Profession Group

Public·5 members

Am O Mie De MotiveAm o mie de motive pentru care stiu sigur ca trebuie sa vezi spectacolul asta. Nu pentru ca "te invata", ci pentru ca iti schimba perspectiva. Si te aduce, la propriu, in poveste, pe scena, locul in care totul se poate schimba si personaliza in functie de tine. Pana la urma nu e un one-man show, este un spectacol de grup care se va simti, de fiecare data, altfel, iar in asta consta splendoarea lui. Dirijat de Florin Piersic jr. si pus in scena de Horia Suru.
Am O Mie De MotiveDa, oricine poate adăuga trusted users. Logica este că dacă ai suficientă încredere într-un utilizator încât să-l adaugi acolo, înseamnă că oricum ai fi dispus să-i marchezi toate modificările că verificate. Nu am introdus limitări în privinţa utilizatorilor care pot "numi" trusted users din două motive: (1) toţi utilizatorii WikiVerifier pot marca modificări ca şi verificate, deci au drepturi egale în a judeca meritele contribuţiilor; (2) se notează cine a adăugat ce trusted user (vezi pe site-ul WikiVerifier, ultima optiune din menu), deci chiar dacă cineva e rău-voitor, putem identifica persoana respectivă.


În prealabil, s-a precizat de către instanţa de fond că s-a solicitat de către apărători şi inculpat, cu ocazia dezbaterilor judiciare să se dispună în temeiul art. 332 alin. (2) C. proc. pen., restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.N.A. - Serviciul Teritorial Cluj, în vederea refacerii urmăririi aducându-se o gravă atingere dreptului la apărare al inculpatului, pentru următoarele motive :


Pentru a stabili în concret suma ce urma fi plătită de cele două denunţătoare, inculpatul S.A.C. a efectuat câteva calcule pe marginea unei file de hârtie pe care erau redactate motivele de recurs ale parchetului, motive pe care le copiase din dosarul instanţei supreme, ajungând la concluzia că va obţine reducerea pedepsei pentru condamnatul M.V. cu 3 ani, iar pentru condamnatul D.F. cu 2 ani.


S-a apreciat ca r relevate notiţele existente la (fila 116 dos.u.p. vol. I) pe care inculpatul le-a realizat efectiv cu pixul pe marginea hârtiei care conţinea motivele de recurs ale parchetului ce le avea asupra sa, notiţe din care rezultă în mod clar şi neechivoc numărul de ani ce urma a fi redus fiecărui condamnat (pentru M.V. 3 ani de închisoare, iar pentru condamnatul D.F. 2 ani de închisoare), documente au fost ridicate cu prilejul prinderii în flagrant, aşa cum rezultă şi din procesul verbal încheiat în acest sens.


Chiar dacă s-a pus problema reducerii pedepselor celor doi inculpaţi, aceasta nu putea să fie decât firesc, având în vedere că altfel recursul acestora nu s-ar mai fi justificat. Reducerea însă urma să se facă prin intermediul unei strategii de apărare, inculpatul arătând periodic şi insistent că trebuie depuse motive de recurs, ulterior studierii dosarului, nu ca urmare a unui trafic de influenţă.


Denunţătoarele au dat declaraţii contradictorii, necredibile, iar interceptările ambientale sunt în mod nelegal redate în procese-verbale. Chiar dacă ar fi legal redate, acestea reţin dialoguri care denotă o relaţie avocat -client desfăşurată în limitele legale. Din aceste motive, instanţa nu are nicio probă pe care şi-ar putea fundamenta o hotărâre de condamnare a inculpatului.


Denunţătoarele au dat declaraţii contradictorii, necredibile, iar interceptările ambientale sunt în mod nelegal redate în procese-verbale. Chiar dacă ar fi legal redate, acestea reţin dialoguri care denotă o relaţie avocat - client desfăşurată în limitele legale. Din aceste motive, instanţa nu are nicio probă pe care şi-ar putea fundamenta o hotărâre de condamnare a inculpatului.


Pentru toate motivele mai sus enumerate, s-a concluzionat că instanţa de apel, în cazul în care în cauză se impune condamnarea inculpatului deoarece ar exista probe certe de vinovăţie, poate aplica o sancţiune orientată sub minimul special prevăzut de noul C. pen. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page